Hakkımızda

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi – Akademi-De 2 Ocak 2017 tarihli 29936 sayılı resmi gazetede yayınlanarak kurulmuştur.

Merkez faaliyetleri kapsamında, öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve idari personelin gelişimine yönelik olarak çeşitli faaliyetler düzenlemesi planlanmaktadır. Toplumsal fayda kapsamında, akademik birimlere ve öğretim elemanlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek eğitim etkinlikleri ile eğitim programlarının toplumun öncelikli sorunlarına ve taleplerine yanıt verecek şekilde güncellenmesinin sağlanabileceği de düşünülmektedir.

Öğretim elemanlarının sunum yöntemleri, ölçme değerlendirme, yetişkin öğrenme ilkeleri, müfredat geliştirme gibi konuların ele alınacak olmasının, doğrudan doğruya uygulanan tüm önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının niteliğini etkileyeceği düşünülmektedir.

Ayrıca, öğrencilerin kişisel gelişim ve öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerle yaşam boyu öğrenme, problem çözme, analitik düşünme, liderlik becerisine sahip mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Yaşam boyu öğrenme ilkesine uygun olarak çağdaş eğitim tekniklerinin devreye girdiği mesleksel beceri ve uygulama eğitimlerinin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır.

Bilimsel araştırma, proje ve yayınların kalitesi ve etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenecek etkinliklerin üniversitenin tüm akademik birimlerinde gerçekleştirilen araştırmaların nicelik ve niteliğini artıracağı düşünülmektedir.

Bölümlerde yürütülen programlardan farklı olarak; merkez tarafından üniversite genelinde tüm akademik birimlerdeki öğretim elemanlarına yönelik olarak gelişim ve destek faaliyetleri gereksinimler dâhilinde planlanarak uygulanacak, sürdürülecek ve değerlendirilecektir.

Üniversite genelinde idari personelin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik etkinliklerin ve öğrencilerin kişisel gelişim ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da hedeflenmesi merkezin faaliyetlerini farklı kılan önceliklerdendir.

Özellikle tüm eğitim ve gelişim alanlarına odaklanan ve multidisipliner nitelikteki araştırmaların ve bu tür eğitimlerin gerçekleştirilebilmesi için örnekleri önde gelen ulusal ve uluslararası üniversite ve bilimsel kurumlarda olduğu gibi tüm ilgili birimleri bünyesinde toparlayabilecek bir merkeze ihtiyaç bulunmaktadır.

Merkez, etkili öğrenme ve öğretme, yaşam boyu öğrenme, kişisel gelişim, yabancı dil eğitimi ve toplumsal fayda kapsamında yapılacak faaliyetleri planlama, düzenleme, gerekli gördüğünde çalışma grupları oluşturma ve koordine etme gibi faaliyetleri gerçekleştirecektir.


Güncel Duyurular